Privacy

Inleiding
Voor onze dienstverlening is het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie op onze websites noodzakelijk. Dat neemt niet weg dat wij ons realiseren dat het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie een belangrijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het zorgvuldig omgaan met uw gegevens en het maximaal beschermen van uw privacy staan te allen tijde voorop in onze dienstverlening.

Doel gegevensverzameling
Realtime Insight Exchange verzamelt en gebruikt (persoonlijke) gegevens voor bedrijfskundig onderzoek. Wij helpen onze opdrachtgevers om de staat van hun organisatie door te lichten. Dat doen wij door, door middel van surveys, gegevens op detailniveau uit te vragen. Die gegevens worden door ons opgeslagen in onze eigen beveiligde database. Onze opdrachtgevers kunnen op basis van die gegevens geagreggeerde rapportages samenstellen. Met onze opdrachtgevers maken wij duidelijke afspraken om uw privacy te waarborgen.

Cookies
Daarnaast maken onze websites, op beperkte schaal, gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u een van onze sites bezoekt). De meeste browsers herkennen cookies, waarna u de mogelijkheid krijgt om deze te weigeren. Wanneer u er niet zeker van bent of uw browser deze mogelijkheid biedt, dient u hierover contact op te nemen met de softwarefabrikant, de technische helpdesk van uw bedrijf of uw internet service provider.

Realtime Insight Exchange gebruikt deze cookies om twee redenen:
• om u in staat te stellen in te loggen op een van onze surveys;
• om het gebruik van onze websites te analyseren (hoeveel mensen bezoeken onze sites, op welke momenten, hoe komen ze bij ons terecht, etc.).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
In algemene zin geldt dat de persoonlijke informatie die u aan Realtime Insight Exchange verschaft, alleen wordt bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel waartoe we de informatie verzameld hebben, of zolang het bewaren ervan wettelijk verplicht is.

De persoonlijke gegevens die door middel van onze surveys verzameld worden, zullen worden bewaard tot drie maanden na het aflopen van ons contract met de desbetreffende opdrachtgever. Daarna zullen de persoonlijke gegevens verwijderd worden. Niet persoonlijke gegevens (dat wil zeggen de gegevens die niet tot een individu herleidbaar zijn) kunnen ook daarna nog opgeslagen blijven ten behoeve van toekomstig benchmarkonderzoek.

Delen van persoonlijke gegevens
We delen uw persoonlijke informatie niet met anderen, behoudens in geanonimiseerde vorm (dat wil zeggen niet herleidbaar tot u als individu). De enige mogelijke uitzondering hierop is als wij hier wettelijk toe verplicht zouden worden.

Waar kan ik terecht met vragen?
Heeft u op enig moment vragen of opmerkingen over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen. Ook wanneer u uw persoonlijke gegevens uit onze database wilt laten verwijderen volstaat het wanneer u daarover met ons contact opneemt. U kunt uw vragen, opmerkingen of verzoek tot het verwijderen van uw persoonlijke gegevens richten aan info@realtimeix.nl.

Login

Choose one of the following login methods:

1. RealtimeIX account

2. Social media

3. Anonymous