Van data naar inzicht

We leven in een tijd van data. Toch lukt het veel organisaties niet hun data te vertalen naar inzicht. Gegevens zijn verouderd of vallen niet te koppelen, omdat ze niet in één systeem staan. Via ons platform verzamelen, koppelen en analyseren we data realtime en continu. We combineren gegevens uit vragenlijsten, bronsystemen, externe websites en fysieke drukknoppen.

Realtime

U heeft niks aan oude cijfers. Via ons platform presenteren we gegevens realtime, zodat u altijd over de laatste cijfers beschikt. Daardoor kunt u tijdig bijsturen waar nodig.

Continu

Gegevens uit het verleden worden continu opgeslagen, zodat u altijd het verloop gedurende het jaar kunt analyseren. Een voorbeeld is het continu meten van medewerkerstevredenheid.

Data koppelen

Doordat we gegevens op een centrale plek verzamelen wordt het mogelijk om verbanden te leggen. Een voorbeeld is het (geanonimiseerd) koppelen van medewerkerstevredenheid en verzuim.

Voorbeelden

Wij vertalen data naar inzicht. Dat varieert van het realtime meten van medewerkerstevredenheid, het faciliteren van (risicomanagement)workshops met behulp van stemknoppen, tot het continu vergelijken van de prijzen van uw concurrenten. Hieronder vindt u twee voorbeelden van wat we doen.

Rijksbrede Benchmark Groep

Samen met de Rijksbrede Benchmark Groep heeft RealtimeIX een onderzoekscan ontwikkeld, waarmee de komende jaren verschillende overheidsinstellingen onderzocht zullen worden. Naast de meting van prestaties in cijfers heeft de RBB-scan een sterke focus op het verzamelen van kwalitatieve informatie.

www.keystonevitality.com

Keystone Success is een trainingsbureau dat zich richt op vitaliteit en stressbestendigheid. Via ons platform meten zij de vitaliteit van medewerkers continu en realtime.


Een selectie van onze klanten

| RealtimeIX B.V. | info@realtimeix.nl | kvk: 63670984 |